برگه نمونه

شرکت دانش بنیان
- اسلایدر

کارگاه آشنایی با شرکت های دانش بنیان فارس

رگزاری کارگاه آشنایی با شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری فارس با موضوع
۱- چگونگی تاسیس شرکت های دانش بنیان و عضویت در پارک
۲-تهدیدات سایبری صنایع کشور
۳-کاربرد رشته های دانشگاهی(برق، IT، صنایع و…) در صنایع
با حضور اساتید گرانقدر دکتر محمد حسین شیخی (دانشگاه شیراز) و دکتر محمد مهدی رجا (سر ارزیاب شرکت های دانش بنیان فارس) به مدت دو روز در مکان سالن آمفی تئاتر دانشگاه با همکاری انجمن علمی مهندسی برق و نهاد رهبری برگزار گردید.