کارشناس نهاد واحد خواهران


زهــرا زارع


خانم-زارع

مسئـولیت:کارشناس نهاد واحد خواهران

سابقه مسئولیت در دانشگاه صنعتی: ۹ سال

شرح وظایف:

 

.برنامه ریزی و اجرای برنامه های مشاوره ای – آموزشی ویژه دختران و بانوان دانشگاه

.توسعه ارتباطات فرهنگی و تعامل با گروه های مختلف دختران دانشجو، خصوصا عناصر فعال دانشگاهی

.ارائه مشاوره به دانشجویان( راهنمایی و معرفی دانشجویان به مشاوران متخصص در مباحث مختلف)

.مدیریت و پیگیری های برنامه های فرهنگی محیط خوابگاه دانشجویی و ببرسی نیازهای فرهنگی ، ارائه و انتقال موضوعات به مسئولین مربوطه

.ارتباط با کانون ها و تشکل های دانشجویی( کانون قرآن و عترت، بسیج دانشجویی، هیات محبین ائمه و …)

.مسئول آرشیو فرهنگی (کتاب،مجلات و نشریات)

. مسئول برگزاری دوره های ازدواج دانشجویی

.کارشناس قرآنی دانشگاه