- اسلایدر, دوره های برگزار شده اساتید

دوره ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه صنعتی شیراز سال۹۸

دوره ضیافت اندیشه اساتید با حضور اساتید شرکت کننده            استاد                                                       عنوان ححت الاسلام دکتر مرزوقی      …

ادامه مطلب